Stamboek

Het Belgian New Forest Pony Studbook waakt er doelbewust over dat de typische uiterlijke en innerlijke eigenschappen van het ras gaaf bewaard worden.
Omdat het stamboek erkend is door het Ministerie van Landbouw, heeft het New Forest-ponystamboek zich dan ook ten doel gesteld alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks de fokkerij en het gebruik van de New Forest pony kan aanmoedigen en bevorderen, actief te steunen.
De vereniging telt een 300-tal leden en jaarlijks worden er een 150-tal veulens geboren.
Meer dan 500 raszuivere pony's zijn ingeschreven in het stamboek.
Grote evenementen voor dit stamboek zijn de jaarlijkse nationale merriekeuring en de hengstenkeuring in 2 fasen.
Voor alle nuttige inlichtingen in verband met het lidmaatschap, de aankoop van pony's, dekkingen, fokkerijproblemen en manifestaties kan men zich wenden tot het stamboeksecretariaat (zie contactpagina).
De reglementen en statuten van het BNFPS, kan u hier downloaden.