Registreer hier uw New Forest Pony veulen bij HorseID, klik op deze link om uw veulen te registreren! Dit werkt enkel op de computer, niet via een smartphone. De procedure om de geboorte van een veulen aan te melden, is gewijzigd. Sinds dit jaar dien je de digitale procedure te volgen.
Aangezien de dekbewijzen in 2022 nog op papier waren, dient het ingevulde papieren dekbewijs/geboortemelding nog met de post naar het stamboek opgestuurd te worden! Bij gebreke hieraan zijn wij verplicht de DNA-bepaling (kostprijs: 55€ tot 195€) aan te rekenen.


Hoe verloopt de veulenregistratie bij het Belgian New Forest Pony Studbook?

Volg dit stappenplan om uw veulen te registreren en ontvang het BNFPS paspoort van uw veulen.
 1. De houder stuurt het “dekbewijs of de geboorteaangifte” (geldend identificatieaanvraag) naar het secretariaat van het Belgian New Forest Pony Studbook.
  Beschikt u over een buitenlands dekbewijs dan moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” invullen en bijvoegen.
  Vooraleer de identificatieaanvraag te doen bij het stamboek, moet de houder evoor zorgen dat hij gekend is bij de centrale databank (HorseID)
  Nog geen account bij HorseID? Maak eerst snel uw account aan! Zonder inrichtingsnummer en ID-BCP, kan u geen veulen registreren!
 2. Meld uw veulen aan via de knop “Registratie veulen” (HorseID) op onze website of ga via de rechtstreekse link: https://www.horseid.eu/FrmVeulenregistratie?STB=6F4922F4
  Opgelet! Elk stamboek heeft een andere link! Deze link werkt enkel op een computer, niet op de smartphone!
  U komt op de pagina van de veulenregistratie terecht en u vult alle gegevens van uw veulen in.
  Sinds 1 april moet ook het inrichtingsnummer worden ingevuld bij de veulenregistratie, evenals het "IDBCP". Indien u deze nummers niet invult, krijgt u een foutmelding bij het registreren van uw veulen. Meer uitleg waar je deze nummers kan vinden, krijg je in volgende video: https://www.youtube.com/watch?v=5XnUeFSCSVo
  Indien uw inrichting nog niet geregistreerd is, dan kan u hier meer informatie vinden over de werkwijze: https://cbc-bcp.be/mijn-inrichting/. Uw inrichting wordt na registratie de volgende werkdag goedgekeurd of geweigerd. U ontvangt hiervan een e-mail ter bevestiging.
 3. Het stamboek gaat na of het betreffende veulen in aanmerking kan komen voor inschrijving in het stamboek en registreert vervolgens de gegevens van uw veulen. Uw veulen krijgt een uniek levensnummer.
 4. U krijgt een factuur van BNFPS en een e-mail van HorseID met de gegevens voor de online betaling.
 5. Na betaling ontvangt de dierenarts-identificeerder het identificatiedossier in zijn applicatie en krijgt u een melding dat het identificatiedossier is doorgestuurd naar de applicatie van de dierenarts-identificeerder.
 6. U maakt een afspraak met de dierenarts. De dierenarts-identificeerder komt langs, maakt het signalement op en plaatst de chip (indien nog niet gedaan). Hij/zij neemt ook de nodige haarstalen en stuurt deze op naar het stamboek (OF moet de eigenaar dit doen?) De haarstalen van veulen en moeder moeten opgestuurd worden naar BNFPS – Doornebosstraat 5 – 3500 Hasselt. Beide stalen apart in een afgesloten plastic zakje met daarop genoteerd van wie de haarstalen zijn (naam + UELN-nummer).
 7. De dierenarts stuurt het identificatiedossier digitaal naar HorseID.
 8. HorseID verwerkt alle gegevens – BNFPS stuurt de haarstalen naar het labo.
 9. Als alle nodige info ter beschikking is, het DNA goedgekeurd is en de facturen betaald zijn, stuurt het BNFPS het paspoort op. Horse ID bezorgt de bevestiging van encodering.
Wanneer moet de aangifte gebeuren? De aangifte van uw paard moet binnen de zes maanden na de geboorte gebeuren. Het heeft de voorkeur om het veulen zo snel mogelijk na de geboorte aan te melden. Op die manier beschikken de nodige instanties snel over alle gegevens in het geval van deelname aan wedstrijden, veilingen,…
Aandachtspunten Houd zeker deze aandachtspunten in het achterhoofd wanneer u uw veulen registreert bij BNFPS: Kijk bij het invullen goed na of alle gegevens correct zijn. Het is niet mogelijk om de gegevens achteraf nog te wijzigen. (bijvoorbeeld: Is de naam van het veulen juist gespeld? Staan de juiste fokker en eigenaar vermeld op het formulier?)
Naamgeving veulens Zoals elk jaar wordt door het stamboek bepaald met welke letter de naam van de veulens moet beginnen. Een BNFPS-veulen begint in 2023 met de letter “U”